ЕТА Метал ЕООД

• търговия с феросплави и метали
• консултантска и инженерингова дейност

Продукти за цветната металургия, химията,
третиране на води в басейни и с общо предназначение

Продукти за цветна металургия

Използваме мантаб, феротаб, дегазер, алфос, демаг, детерм, купрофос.

Продукти за химията

Работим с манганов хлорид разтвор, натриев селенит безводен, манганов сулфат монохидрат и други.

Продукти за третиране на вода в басейни

Използваме АД-60, АД-60К, индикатори за хлор и pH, флок и други.

Продукти с общо предназначение

Използваме продуктите разпалко, коминко и желиран спирт.


За нас

Фирма ЕТА Метал ЕООД е създадена през 1997 г. като търговско дружество с предмет на дейност: търговия с феросплави и метали, консултантска и инженерингова дейност. Постепенно фирмата се ориентира и към собствено производство на специални легиращи добавки за металургията. През последните четири години разширихме своята дейност, като разработихме и пуснахме на пазара специфични химически продукти.

  • Качество 100%
  • Отговорност 100%
  • Професионализъм 100%

Нашите експерти ще Ви помогнат с всякакъв вид консултантска
и инженерингова дейност

Свържете се с нас !