Продукти

Продукти за цветна металургия

Използваме мантаб, феротаб, дегазер, алфос, демаг, детерм, купрофос.

Продукти за химията

Работим с манганов хлорид разтвор, натриев селенит безводен, манганов сулфат монохидрат и други.

Продукти за третиране на вода в басейни

Използваме АД-60, АД-60К, индикатори за хлор и pH, флок и други.

Продукти с общо предназначение

Използваме продуктите разпалко, коминко и желиран спирт.