Продукти за химията


1. Манганов хлорид разтвор

Манганов хлорид разтвор /MnCl2 .5H2O/ – продукт за добавяне към храни със специално предназначение

Основно вещество – min 33%, Fe – под 0,01%, Cu – под 0,01%, Ni – под 0,01%, Co- под 0,01%

2. Натриев селенит безводен

Натриев селенит  безводен, чист /Na2SeO3 / – продукт за добавяне към храни със специално предназначение

Съдържание: min 99.8%, хлориди /Cl/ – max 50 ppm, сулфати, селенати /като SO4/ – max 300 ppm
неразтворими във вода вещества  – под 0,05%, желязо /Fe/ – max 50 ppm
киселинност на 30% разтвор – pH 9

3. Манганов сулфат монохидрат

Манганов сулфат монохидрат /MnSO4.H2O/ – продукт в кристална форма, в качеството на микроелемент за мултивитамини, производство на антибиотици и хранителна добавка за храни за животни.

Основно вещество – min 99%, Fe – под 0,01%, Cu – под 0,01%, Ni – под 0,01%, Co- под 0,01%

4. Солна киселина

Солна киселина 37% HCl – чиста за анализ, за лабораторни цели

Опаковка: боросиликатни шишета по 2.5 л

5. Азотна киселина

5. Азотна киселина 65% HNO3 – чиста за анализ, за лабораторни цели

Опаковка: боросиликатни шишета по 2.5 л

6. Обезмаслител

Обезмаслител – препарат за фосфатиране и обезмасляване на стоманени изделия, преди последващо прахово покритие. Предназначен е за фосфатиране и обезмасляване на слабо замърсени детайли от стомана. Върху повърхността на обработените детайли се образува тънък фосфатен слой, който подобрява адхезията на лакови и праховополимерни покрития и забавя корозията. Препаратът не се пени над 450С  и е специално предназначен за използване в струйни инсталации.

Състав: Минерални киселини, фосфати и ПАВ /повърхностно активно вещество/. Не съдържа нитрити,хромати и флуориди
Опаковка: цистерни -1 м3 или туби – 10, 20 л

7. Разтвор на урея

Разтвор на урея 32.5% за SRC системи на товарни автомобили EURO4, EURO5. . Тази течност е изключително чист 32,5 % воден разтвор на урея, редуциращ агент за осъществяване на технологията SCR /селективна каталитична редукция/

Опаковка: бидони -1 м3 или туби – 10 л

8. Полимерен грунд

Полимерен грунд – безцветен, за външно и вътрешно приложение.  За грундиране на варови мазилки, бетон, циментови замазки, циментови шпакловки и гипсокартон, преди нанасяне на латекс, шпакловки, облицовки и др.

Опаковка – пластмасови бутилки по 1 л.

9. Меден йодит

Меден йодит /CuI/ – продукт за стабилизация на полимери, фотографски емулсии, светлочувствителна хартия, инхибитор на корозия за силно кисела среда, хранителна добавка, компонент в ракети за борба с градушки.

10. Сребърен йодит

Сребърен йодит /AgI/ –  като компонент в ракети за борба с градушки

11. Сребърен нитрат

Сребърен нитрат /AgNO3/ – за медицински цели, производство на огледала и за анализ.