Продукти за цветна металургия


1. Мантаб

Мантаб – манганосъдържащи таблети /на основата Mn+Al/ за легиране на алуминиевата с стопилка с Mn, както и за финно коригиране на мангановото съдържание на всяка марка алуминиева сплав.

Химически състав:   Съдържание на Мn – 80% ± 1%, Al – 20%±1, Fe – max. 0.3%,  Si – max. 0.2%,
влага – max. 1%
Размер: ø 90 мм,

Т° на приложение: 720 ÷ 750°С

Усвояемост: мин. 90% до 40тата мин.

2. Феротаб

Феротаб – желязосъдържащи таблети /на основата Fe+Al/ за легиране на алуминиевата стопилка с Fe, както и за финно коригиране на желязното съдържание на всяка марка алуминиева сплав.

Химически състав:   Съдържание на Fe –  80% ± 1%, Al – 20% ±1,  С- max. 0.5%, влага – max. 1%
Размер: ø 90 мм,
Т° на приложение: 720 ÷ 750°С,
Усвояемост: мин. 90% до 60тата мин

3. Дегазер

Дегазер- продукт във форма на таблета. Микронизираните съставки на продукта реагират интензивно с разтворените в сплавта неметални включения и водород. Формираната огромна реактивна повърхност по време на работа на таблетата при интензивното отделяне на газ азот води до изплуването на разтворените включения, алкали и водород на повърхността на стопилката, като образува бяла пухкава шлака.

Не съдържа хексахлоретан.

Влага            – max. 0.2%
Размер: ø 90 мм
Т° на приложение: 680 ÷ 720°С

4. Алфос

Алфос /флюс/ – прахообразна смес от компоненти с висока редукционна способност. Формира защитен филм, предпазващ окисляването на метала. Намалява загубите на метал, като способства коагулацията на разпръснатите финни капчици, диспергирани в шлака.  Образува бял  лек, пухкав, беден на метал сух шлак, който лесно се отстранява.

Химически състав:   Хлоросъдържащи – 80%, Флуоросъдържащи – 15%, Алуминатни комплекси – 5%
Влага – до 1%

Гранулометрия: 0÷1,5 мм,    Разход – 1,5 ÷ 2 кг/т,

Т° на приложение: 680 ÷760°С
Опаковка: полиетиленови чували по 25 кг

5. Демаг

Демаг /флюс/ – прахообразна смес от специални компоненти, които реагират и свързват неметалните включения в стопилката до комплексни съединения, по-леки от метала. Демаг  реагира с водорода, калция и окисните включения в стопилката, като оказва дегазиращо, рафиниращо и модифициращо въздействие. При употреба на флюса за алуминиево-магнезиеви сплави е необходимо да се знае, че 0,2% от Демаг 600 редуцира Mg съдържание с около 0,05%.

Химически състав:   Флуоросъдържащи – 60%,

Хлоросъдържащи – 20%, Алуминатни комплекси – 20%, Влага – до 1%

Гранулометрия: 0÷1,5 мм,    Разход: 1,5 ÷ 2 кг/т,   Т° на приложение: 720 ÷740°С
Опаковка: полиетиленови чували по 25 кг

6. Детерм

Детерм /флюс/ – прахообразна смес от специални компоненти, реагиращи и блокиращи редукцията на наличните в стопилката и шлаката железни окиси и алуминати, свързвайки ги в комплексни съединения, които се отделят в шлака.

Химически състав:
Флуоросъдържащи: – 60%
Алуминатнo карбонатни комплекси – 30%
Газоoбразуващи  CO2, N2, P2O5 – 10%, Влага – до 1%
Гранулометрия: 0÷1,5мм,
Разход – 1 кг Детерм редуцира до 200 гр. Fe /т сплав
Т° на приложение: 720 ÷740°С
Опаковка: полиетиленови чували по 25 кг

7. Купрофос

Купрофос /флюс/ – прахообразна смес за третиране на медни сплави
Химически състав:   Флуоросъдържащи: – 5%, Алуминатнo карбонатни комплекси – 70%
Газоoбразуващи  CO2, N2, P2O5 – 25%, Влага – до 1%
Гранулометрия: 0÷1,5мм,     Разход – 1.5 -2 кг./т
Т° на приложение: 1100 – 1250°С